SZTUKA URZĄDZANIA

Gdy jakieś dzieło sztuki swoimi kształtami, kolorami i dynamiką musi nadać atmosferze domu moich klientów dodatkową nutę albo gdy obrazy w nowym otoczeniu należy w…