Ochrona danych

Ochrona danych w pigułce/ skrócie

wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki dają prosty pogląd na to, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi kiedy Państwo odwiedzają naszą witrynę. Dane osobiste, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo w dalszej części tekstu.

Gromadzenie danych w naszej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych w naszej witrynie?
Przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych przez naszą witrynę zajmuje się właściciel strony internetowej, którego dane kontaktowe znajdują się w stopce naszej witryny.

W jaki sposób uzyskujemy Państwa dane?
Dane osobowe uzyskujemy od osób, które między innymi wypełniają nasz formularz kontaktowy.
Inne dane, do których mamy dostęp aktualizują się automatycznie przez nasz system IT w momencie wejścia w naszą witrynę. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, godzina wywołania strony).

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych gromadzone są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności w sieci.

Jakie prawa związane z danymi osobowymi mają Państwo
Mają Państwo prawo do bezpłatnego zażądania informacji o pochodzeniu, odbiorcy oraz celu zapisanych danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo do wymagania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji w tej kwestii prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce naszej witryny.
Informujemy także o prawie do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Analizujące narzędzia informatyczne i narzędzia oferowane przez osoby trzecie

Przy odwiedzinach naszej witryny mogą zostać oceniane Państwa preferencje użytkowania w celu tworzenia statystyk użyteczności. Dzieję się to za sprawą plików cookies i programów analizujących. Użytkownik zostaje anonimowy.
Państwa preferencje użytkowania nie mogą być przez Państwa monitorowane. Mogą Państwo odmówić tej analizy albo uniknąć jej nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w podanym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Mogą Państwo nie wyrazić zgody na tę analizę. O możliwości rezygnacji zostaną Państwo poinformowani tekście wyżej wymienionego oświadczenia.

 

Wskazówki ogólne oraz informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron biorą ochronę Państwa danych na bardzo poważnie. Państwa dane osobowe są poufne i traktujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących ochrony danych osobowych.
Używając naszej witryny, będą gromadzone Państwa dane osobowe. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Oświadczenie o ochronie prywatności enumeratywnie wymienia dane gromadzone przez nas i wyjaśnia do czego są one wykorzystywane. Oświadczenie to mówi również o tym, jak się ten proces odbywa i jaki jest cel gromadzenia przez nas danych.
Informujemy, że istnieje ryzyko przejęcia- udostępnianych przez Państwa danych (np. przez komunikację drogą mailową)- przez osoby trzecie. Ochrona danych przed cyberatakami nie jest możliwa.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możecie Państwo odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych państwa, w którym znajduje się nasza firma. Listę funkcjonariuszy ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl

Prawo do przenoszenia danych

Maja Państwo prawo do otrzymania danych lub ich przekazania do wskazanych osób trzecich, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, w standardowej formie, nadającym się do odczytu komputerowego. Transfer danych do wskazanych osób trzecich będzie to wykonane w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania ofertowe, szyfrowanie SSL lub TLS. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z „http: //” na „https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które zostają nam przesyłane, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

Posiadają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odciskach.

Brak zgody na maile reklamowe

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie opublikowanych w związku z obowiązkiem przekazywania informacji kontaktowych do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania informacji reklamowych, na które nie została wyrażona zgoda, na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail będących spamem.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciastka tzw. Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „sezonowe cookies”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Panstwa urządzeniu, dopóki ich się nie usunie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Panstwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty.
Mogą Panstwo ustawić przeglądarkę tak, abyście Panstwo byli informowani o ustawieniach plików cookies i zezwalali na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowali pliki cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczali i umożliwiali automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny
Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chca Panstwo wykorzystać (np. Funkcja koszyka na zakupy) są przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f Zapisano RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookies (takie jak pliki cookies służące do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Logi serwera

Provider tworzy elektroniczną bazę danych z informacji, w której przechowuje i przetwarza dane za pomocą dziennika serwera. Dane te to:

  • Typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • Użyty system operacyjny
  • Parametry URL
  • Nazwa użytkownika
  • Adres IP
  • Czas dokonania zdarzenia

Nie zostaje dokonane łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. f Zapisano RODO.

Formularz kontaktowy

W razie przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane wraz z informacjami do kontaktu zostaną przez nas zarejestrowane celem opracowania zapytania oraz do celów opracowania kolejnych zapytań. Dane te nie zostaną przekazane dalej bez Państwa zgody.
W każdej chwili możecie Państwo odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem
Dane udostępnione przez formularz kontaktowy są przechowywane u nas, do momentu aż Państwo nie zażądają ich usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub gdy cel zapisania danych wygaśnie (np. przez przerobienie przez Państwa zadanych pytań).
Prawnie uregulowane upływy terminu na przetwarzanie danych obowiązują.

 

Tools i reklamy

Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z usług Google Analitycs. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analitycs używa tak zwane ciasteczka „cookies”. Jest to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę, w tym przypadku do serwera Google w USA i tam zapisywane.
Google-Analitycs- Cookies zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Właściciel witryny wykorzystuje te pliki by doskonalić swoją ofertę i zoptymalizować swoje reklamy

Anoimowość adresu IP

Na naszej witrynie jest aktywna funkcja anonimowości IP. Przez przekazaniem IP do Stanów Zjednoczonych adres ten zostaje skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich UE lub innych Państw porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google używa danych, które zostały przekazane przez stronę internetową zleceniowdawcy, po to, by oszacować użyteczność strony, wysyłać raporty o danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej jak i ogólnej akywności w sieci. Dane uzyskane przez Google Analitycs nie są wykorzystywane do innych zestawień Google.

Wtyczki przeglądarki

Zapisywanie plików cookies mogą Państwo uniknąć przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Informujemy o tym, że w takim wypadku nie będą mieli Państwo możliwości korzystać w pełni ze wszystkich funkcji oferowanych przez naszą witrynę.
Zapisywanie i korzystanie, wygenerowanych przez cookies, danych mogą Państwo uniknąć również wchodząc w podany niżej link, dzięki któremu będą mogli Państwo zainstalować odpowiednie wtyczki na Państwa urządzeniu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookies służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych dotyczących przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącznie Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Przetwarzanie danych zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych o umowach i w pełni wykorzystujemy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics.

 

Plugins i tools

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API, Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps wynika z dążenia do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Cloudflare

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA (dalej: Cloudflare).

CloudFlare oferuje tak zwaną globalnie dystrybuowaną sieć dostarczania treści (CDN) z DNS. W tym celu przesyłanie informacji między przeglądarką a naszą witryną odbywa się za pośrednictwem sieci CloudFlare. W tym kontekście przeglądarka może przekazywać dane osobowe do CloudFlare.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1). f DSGVO. Uzasadniony interes polega na nienagannej funkcji strony internetowej. Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez CloudFlare, wyłączając wykonanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując bloker skryptów Java (taki jak www.noscript.net).

CloudFlare uzyskał samocertyfikację zgodnie z umową o ochronie prywatności UE-USA (patrz https://www.privacyshield.gov/list). Więcej informacji na temat prywatności CloudFlare można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/security-policy